Cinsel Suçluların Rehabilitasyonu Konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde ‘Avrupa Birliği ülkelerindeki cinsel dokunulmazlık suçlarından hüküm alan yetişkinlerin rehabilitasyonunda uygulanan müdahale yöntemleri’ konulu proje çalıştayı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen çalıştaya, Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, başsavcı vekilleri, hakimler ve savcılar, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Cinsel suçların coğrafi bölgeye ve toplumların sosyal, kültürel, ekonomik durumlarına bağlı olarak gelişen bir suç şekli olmadığına dikkat çekerek:“Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde de, en geri kalmış ülkelerinde de aktüel olarak gündemdeki yerini koruyan bir konu. Tabii ki kadın erkek, çocuk, genç, yaşlı her cinsten, her meslekten ve sınıftan insan cinsel suça maruz kalabiliyor. Tüm toplumlarda görülen cinsel suçların sayısı, bilinenden çok daha fazladır. Tabii ki biz sadece gündeme yansıyan şekliyle biliyoruz ama mağdurlar bu travmayı yaşamları boyunca çekmektedir. Cinsel saldırılar, tecavüz ve öldürmeye kadar giden bir yelpazede yer almaktadır. Tecavüz olayı bir mağdur tarafından yaşanan veya yaşanabilecek en büyük psikolojik travmalardan biridir ve mağdur açısından çok ciddi sonuçları olabilmektedir.” diye konuştu

Cinsel suçların hiçbir gerekçesinin olmadığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Ertürk, “Cinsel dokunulmazlık suçlarının toplumun her kesimini tehdit etmesi, mağdurların gelecek yaşamları üzerinde ciddi sorunlar yaratması nedeniyle, bireylerin, ailelerin, toplumların ve medyanın da gündeminden düşmemektedir. Maalesef son yıllarda bu haberleri medya gündeminde görmediğimiz akşam olmuyor. Bazı ülkelerde cinsel suçlular belli oranlarda cezaevlerinde cezalarını çektikten sonra denetimli serbestlik kapsamında cezalarının geri kalanı çekmekte ve kontrol altında tutularak rehabilitasyon yoluna gidilmektedir. Cinsel suçlular normal ruhsal yapıdaki kişiler olduğu gibi, yasalardan, rehabilitasyon uygulamalarından ve toplumlardan hiç etkilenmeyen anti sosyal yapıdaki kişiler de olabilir. Hal böyle olunca da denetimli serbestlik uygulamalarının sonuçları ön plana çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise suç işleyenleri cezalandırmada iki amacın olduğuna dikkat çekerek, “Bunlar caydırıcılık, topluma kazandırma ve ıslahtır. Biz caydırıcılık bölümünü kapalı, açık cezaevlerimizde hürriyetinden yoksun bırakmak suretiyle yerine getiriyoruz. Daha sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimiz hüküm giyen vatandaşlarımıza bir kısım denetim ve gözetim planları yapıyor. Bu kapsamda uzmanlarımız vasıtası ile seminerler, eğitimler veriliyor, kamu yararına çalışma şeklinde infazları gerçekleştiriliyor. Böylece bu vatandaşlarımızın tekrar ıslah olmaları, topluma kazandırılmaları ve ailelerine faydalı olmaları yönünde çalışmalar yapılıyor.” dedi.

Avrupa Birliği Erasmus programı kapsamında, Akdeniz Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen çalıştayda açılış konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

İngiltere ve Almanya’daki rehabilitasyon modelleri tartışıldığı oturumlarda Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı İsmail Hakkı Ergun ve Yılmaz Koca “AB Ülkelerinde Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlerin  Rehabilitasyonunda Uygulanan Müdahale Yöntemleri Projesi ve Türkiye’de Cinsel   Suçlulara Yönelik Eğitim İyileştirme Çalışmalarında Mevcut Uygulama” konusunda sunumunu gerçekleştirdi.  İkinci oturumda ise Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Seda Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Ece Varlık Özsoy ve Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Sosyal Hizmet Uzmanı Bilge Arslan Avcu “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlara Genel Bakış ve İngiltere’de Cinsel Suçlulara Yönelik Yapılan Eğitim ve İyileştirme Çalışmaları”  konusunda ve Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndanPsikolog Kadriye Balıkçı “Almanya’da Cinsel Suçlulara Yönelik Yapılan Eğitim ve İyileştirme Çalışmaları” konusunda sunumlarını gerçekleştirdi.

0

Tanıtım MateryalleriSosyal Medya

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Dumlupınar Bulvarı – Kampüs 07058 Antalya/Türkiye
Tel: 0242 310 6026
Tel: 0242 227 5998