Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Çalışmalarına Başladı.
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; sosyal sorun alanlarını dünyadaki sosyokültürel, politik ve ekonomik gelişmelerle birlikte ele alarak ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal politikalar üretmek, sosyal refah ve kalkınma alanlarında disiplinler arası kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve  projeler geliştirmek amacıyla çalışmalarına başladı.

Ülkemizde sosyal politika araştırma merkezlerinin sayısının oldukça az olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koçancı; “Sosyal politika ve göç araştırmaları merkezinin kurulmasında öncelikli hedefimiz Antalya’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde sosyal politika üretilmesine katkı sunmak, gerçekleştirilecek uygulama ya da geliştirilecek politikalara bilimsel gerekçeler sunmak, mevcut sosyal politikaları değerlendirmek, Antalya’nın, bölgenin ve dolayısıyla ülkemizin iktisadi ve sosyal anlamda büyümesine katkı sunmaktır.” dedi. Koçancı, sosyal politikanın temel hedef kitlesini oluşturan; ücretliler, yoksullar, kadınlar, işsizler, yaşlılar, engelliler, göçmenler, sığınmacılar gibi dezavantajlı tüm grupların toplumsal refahtan yararlanmasını sağlamanın merkezin öncelikli ilkelerinden biri olduğunu kaydetti.

Anadolu coğrafyasının tarihsel bir özelliği olan göç hareketlerinin sürekliliği nedeniyle, göç olgusunu sosyal politikanın bir alt konusu değil de doğrudan bir araştırma alanı olarak tanımladıklarını belirten Koçancı; “Resmi rakamlara bakıldığında, İkinci Dünya Savaşından sonra gerçekleşen en büyük insan hareketliliğinde Türkiye son derece önemli bir noktadadır. Anadolu toprakları, konumu bakımından bir geçiş coğrafyası niteliğinde olduğundan tarihin tüm dönemlerinde sınır ötesinden gelen nüfus hareketliliklerine maruz kalmaktadır. Bu anlamda göç olgusu, Merkezimizin önemli bir çalışma alanıdır. Türkiye’nin göç politikasının oluşmasında en rasyonel, en etkili ve elbette en az maliyetli ve tüm insanlar için maksimum yararı ortaya çıkarması amacıyla bilimsel verileri bulup kamunun ilgisine sunmak merkezimizin üstlendiği bir başka görevdir.” dedi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli araştırmalar gerçekleştirmenin hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Koçancı; “Özellikle göç araştırmalarının son bir iki yılda niceliksel olarak arttığını ortaya çıkan yayınlardan görüyoruz. Ancak operasyonel bilgi üretmek hala bu alan için büyük bir ihtiyaç. Merkezimizce yapılacak proje çalışmalarında bu alandaki eksiklikleri gidermeyi hedefliyoruz. Bunun yanında bilimsel hakemli süreli bir yayın çıkartmayı da planlıyoruz. Ayrıca 2018 yılı sonundan itibaren düzenli organize edilecek ve ilki Antalya’da gerçekleştirilecek, uluslararası nitelikte bir ‘Sosyal Politika’ sempozyumu da düzenlemenin uğraşı içindeyiz.” diye konuştu.

0

Tanıtım MateryalleriSosyal Medya

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Dumlupınar Bulvarı – Kampüs 07058 Antalya/Türkiye
Tel: 0242 310 6026
Tel: 0242 227 5998